18. 2.  |  so

18:00

Frašky kjógen / Tradiční humor v soudobém Japonsku  (pouze česky)

Tradiční frašky Papouškování (Kuchi-mane) a Mandarinky (Kōji) v podání brněnského Divadla kjógenu letos doplní multimediální přednáška největšího žijícího českého specialisty Ondřeje Hýbla na téma "Tradiční humor v soudobém Japonsku" a malá interaktivní dílna kjógenu (a jeho techniky smíchu) úplně pro všechny.

10. ROČNÍK FESTIVALU

JAPONSKÉHO FILMU a kultury