25. 3.  |  so

17:30

Frašky kjógen / Tradiční humor v soudobém Japonsku  

Tradiční frašky Lahodný jed (Busu) a Horský pramen (Shimizu) v podání Divadla kjógenu z Brna, které patří k celosvětové špičce v tomto žánru mimo hranice Japonska. Představení doplní výklad o specifikách japonského divadelního humoru.

10. ROČNÍK FESTIVALU

JAPONSKÉHO FILMU a kultury